Απασχόληση

Επιμέλεια κατηγορίας «Η Ιστορία της κιθάρας στην Ελλάδα»

 

Μέλος συντακτικής επιτροπής στο φοιτητικό περιοδικό Μου.Σ.Α.

 

Έκδοση βιβλίου του Aπόστολου Kώστιου: Kατάλογος Έργων Δημήτρη Mητρόπουλου.

Μέλος συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Πολυφωνία

«Δοκίμιο περί Σιωπής», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 28, σ. 263-264

«Ιάννης Ξενάκης», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 27, σ. 191-192

«Nabucco», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 26, σ. 61-62

«Συμφωνική Μουσική: Sir Neville Mariner», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 25, σ. 260-261

«Μάνου Χατζιδάκι: Όρνιθες», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 24, σ. 200-201

«Φεστιβάλ Κιθάρας», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 23, σ. 129-130