Έκδοση βιβλίου του Aπόστολου Kώστιου: Kατάλογος Έργων Δημήτρη Mητρόπουλου.

Μέλος συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Πολυφωνία

«Δοκίμιο περί Σιωπής», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 28, σ. 263-264

«Ιάννης Ξενάκης», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 27, σ. 191-192

«Nabucco», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 26, σ. 61-62

«Συμφωνική Μουσική: Sir Neville Mariner», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 25, σ. 260-261

«Μάνου Χατζιδάκι: Όρνιθες», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 24, σ. 200-201

«Φεστιβάλ Κιθάρας», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 23, σ. 129-130

«Μανουέλ Σαλίνας», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 22, σ. 56-58

Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Oι μουσικές πηγές της Eλλάδας / Έρευνα, Tεκμηρίωση, Aνάπτυξη».