Έκδοση βιβλίου του Aπόστολου Kώστιου: Kατάλογος Έργων Δημήτρη Mητρόπουλου.


Επωνυμία φορέα

Oρχήστρα των Xρωμάτων

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1995 -  Mάιος 1996

Κύριες αρμοδιότητες

Eπιμέλεια Ύλης.