Δημοσιεύσεις

 • Τάσος Κολυδάς, “Η κλασική κιθάρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα: όψεις της μεταμόρφωσης ενός μουσικού οργάνου από τη σκοπιά του ρεπερτορίου”, Κώστας Χάρδας, Γιώργος Σακαλλιέρος & Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 9ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις», (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., 1-3 Δεκεμβρίου 2017), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2021 [pdf, περισσότερα].
 • Τάσος Κολυδάς - Νίκος Πουλάκης, “Από το μουσικό χειρόγραφο στην ψηφιακή παρτιτούρα: διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης των μουσικών έργων σε μουσική σημειογραφία από Έλληνες συνθέτες”, Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης & Γιώργος Σακαλλιέρος (επιμ.), 11ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Νεωτερισμός και Παράδοση» (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα), (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2019), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2020. [pdfπερισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, “Timestamping Metadata Using Blockchain: A Practical Approach”, Εμμανουήλ Γαρουφάλου, Francesca Fallucchi & Ernesto William De Luca (επιμ.), Metadata and Semantic Research. MTSR 2019. Communications in Computer and Information Science, τ. 1057, Springer, Cham 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36599-8_42, (τελευταία πρόσβαση: 20.12.2019). [pdfπερισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, “Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς· προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές”, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης & Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική», (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 26-28 Οκτωβρίου 2018), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2019. [pdf, περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, “Ψηφιακή παρτιτούρα: επιλέγοντας λογισμικό για τη διδασκαλία της μουσικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο”, Δήμητρα Κόνιαρη & Θεοχάρης Ράπτης (επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε., Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση - ΕΕΜΕ, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 204-211. [pdf, περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, Δημήτρης Φάμπας (1921-1996): πρωτεργάτης της ελληνικής Σχολής κιθάρας, (μονογραφία στη σειρά Ελληνικές Μουσικολογικές Εκδόσεις) Αθήνα, 2017, εκδ. Panas Music / Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας. [περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί "ποιότητας" σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος», Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης, (7ο συνέδριο ΕΕΜΕ, 28 Νοεμβρίου 2015, επιμ. Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου), Θεσσαλονίκη, 2016, εκδ. Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση - ΕΕΜΕ, σ. 252-261. [pdfπερισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης με μαέστρο τον Δημήτρη Μητρόπουλο», Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): 50 Χρόνια Μετά (Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός, Τ. Κολυδάς), Αθήνα, 2011, εκδ. Orpheus, σ. 204-216. [περισσότερα]
 • Χάρης Σαρρής – Τάσος Κολυδάς – Μιχάλης Κωστάκης, «Investigating instrumental repertoire following the technique of parataxis: A case study», Journal of Interdisciplinary Music Studies - JIMS, Σμύρνη, 2010, τ. 4/2, σ. 99-120. [pdf, περισσότερα]
 • Χάρης Σαρρής – Άγγελος Βελεγράκης – Τάσος Κολυδάς, «Drawing a parallel between the gaida (bagpipe) and the Zonarádikos line dance through statistics», περ. Journal of Interdisciplinary Music Studies - JIMS, Σμύρνη, 2010, τ. 4/2, σ. 121-142. [pdf, περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Η ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου στην κιθάρα για την εκτέλεση σκηνικής μουσικής κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο· μια ιστορική - μουσικολογική προσέγγιση», Ελληνική μουσική δημιουργία του 20ού αιώνα για το λυρικό θέατρο και άλλες παραστατικές τέχνες - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Πρακτικά Συνεδρίου), Αθήνα, 2010. [pdf, περισσότερα]
 • Χάρης Σαρρής – Τάσος Κολυδάς – Παναγιώτης Τζεβελέκος, «Parataxis: A Framework of Structure Analysis for Instrumental Folk Music», Journal of Interdisciplinary Music Studies - JIMS, Σμύρνη, 2010, τ. 4/1, σ. 71-90. [pdf, περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Ο "ασθενής" ήχος της κιθάρας και ο Andrés Segovia ως "θεράπων" τής μουσικής της», περ. Tar, http://www.tar.gr/content/content.php?id=738, Διαδίκτυο, 2007. [pdf, περισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Ο μετασχηματισμός του ρεπερτορίου της κιθάρας στις αρχές του 20ού αιώνα», περ. Πολυφωνία, εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα, 2006, τ. 9, σ. 34-49. [pdfπερισσότερα]
 • Τάσος Κολυδάς, «Τα πρώτα βήματα στις εκτελέσεις κοντσέρτων με κιθάρα στην Ελλάδα», περ. Tar, http://www.tar.gr/content/content/print.php?id=127, Διαδίκτυο, 2006. Αγγλική εκδοχή: «First strides in the performances of guitar concertos in Greece». [pdf, περισσότερα]

Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές

 • “Αξιοποίηση των ψηφιακών τεκμηρίων σε συνθήκες εξ αποστάσεως έρευνας και διδασκαλίας.”, Διημερίδα Εορτασμού 30 ετών από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας, Αθήνα 25/11/2021.
 • Τάσος Κολυδάς, “Έρευνα και διδασκαλία στην ψηφιακή συνθήκη: διαπιστώσεις και προοπτικές από τη χρήση ψηφιακών τεκμηρίων στο χώρο της μουσικής”, 12ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 11/2020.
 • Τάσος Κολυδάς, “Locked in time: Utilizing blockchain technology for the long-term preservation of engraved music”, Music Engraving in the 21st Century – Developments and Perspectives, (Mozarteum Music University in Salzburg, Austria, 17-19/1/2020), 17/1/2020, https://www.uni-mozarteum.at/en/kunst/music-engraving-conference.php, (τελευταία πρόσβαση: 22.1.2020).
 • Τάσος Κολυδάς - Νίκος Πουλάκης, “Από το μουσικό χειρόγραφο στην ψηφιακή παρτιτούρα: διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης των μουσικών έργων σε μουσική σημειογραφία από Έλληνες συνθέτες”, 11ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, «Νεωτερισμός και Παράδοση (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα)», (Διατμηματικό συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2019), Αθήνα 2019.
 • Τάσος Κολυδάς, “Timestamping Metadata Using Blockchain: A Practical Approach”, MTSR 2019, Ρώμη 2019.
 • Τάσος Κολυδάς, «Αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain για τη διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων σε μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία», 3ο Συνέδριο Ελληνικών Μουσικών Βιβλιοθηκών του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, Θεσσαλονίκη, 11.5.2019.
 • Τάσος Κολυδάς, «Ψηφιακή παρτιτούρα: επιλέγοντας λογισμικό για τη διδασκαλία της μουσικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο», Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί (8ο Συνέδριο ΕΕΜΕ), Θεσσαλονίκη, 24.11.2018.
 • Τάσος Κολυδάς, «Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς· προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές», Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική (10ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας - ΕΜΕ), 28.10.2018. 
 • Τάσος Κολυδάς, «Η ψηφιακή παρτιτούρα ως μέσο για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας κατά την διδασκαλία μουσικών συνόλων σε μουσικά σχολεία», Oι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον, Αθήνα, 12.10.2018
 • Τάσος Κολυδάς, «Η κλασική κιθάρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα: όψεις της μεταμόρφωσης ενός μουσικού οργάνου από τη σκοπιά του ρεπερτορίου», 9ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας - ΕΜΕ, Θεσσαλονίκη, 1.12.2017
 • Τάσος Κολυδάς, «Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί "ποιότητας" σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος», 7ο συνέδριο ΕΕΜΕ: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης, Θεσσαλονίκη, 2016
 • Τάσος Κολυδάς, Το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης με μαέστρο τον Δημήτρη Μητρόπουλο, Διεθνές Συνέδριο «Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): πενήντα χρόνια μετά», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 2010
 • Χάρης Σαρρής – Μιχάλης Κωστάκης – Τάσος Κολυδάς, «Investigating instrumental repertoire following the technique of parataxis: A case study», Proceedings of the fifth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM09), Παρίσι, Οκτώβριος 2009.
 • Χάρης Σαρρής – Άγγελος Βελεγράκης – Τάσος Κολυδάς, «Drawing a parallel between the gaida (bagpipe) and the Zonarádikos line dance through statistics», Proceedings of the fifth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM09), Οκτώβριος 2009.
 • Τάσος Κολυδάς, Η ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου στην κιθάρα για την εκτέλεση σκηνικής μουσικής κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο· μια ιστορική - μουσικολογική προσέγγιση, Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνική μουσική δημιουργία του 20ού αιώνα για το λυρικό θέατρο και άλλες παραστατικές τέχνες», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, Μάρτιος 2009
 • Χάρης Σαρρής – Τάσος Κολυδάς – Παναγιώτης Τζεβελέκος, Parataxis: a framework of structure analysis for instrumental folk music, Proceedings of the fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM08), Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2008

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτόνομη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων «Η κιθάρα στην Ευρώπη, στον 20ό αιώνα» , «Ψηφιακή Παρτιτούρα και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις», 2018-
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μαθήματα «Εργαλεία Τεχνολογίας στη Μουσική Εκπαίδευση» (ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα») , 2019-
 • Εκπόνηση Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό για την διδασκαλία του μαθήματος «Ιστορία της Μουσικής» του Μουσικού Λυκείου. Θέματα: Ελληνική Μουσική μέχρι το 1950. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (ΦΕΚ B 2858/2015), Αθήνα, 28.12.2015
 • Επιμόρφωση αναπληρωτών σε θέματα Μουσικής Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων», 2014.06
 • Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας & Γ΄ Αθήνας - Διδασκαλία στα Μουσικά Σχολεία Πρέβεζας και Ιλίου, 2009 - 2017
 • TEI Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας ("Ψηφιακός Ήχος", "Μουσική Πληροφορική", "Κώδικας MIDI"), 2008-2014

Ανακοινώσεις και Εργαστήρια σε Επιμορφωτικές Ημερίδες, Συμπόσια και Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 • Τάσος Κολυδάς, «Προσεγγίζοντας τα ρεσιτάλ των πρώτων επαγγελματιών σολίστ κιθάρας στην Ελλάδα», Γιορτές Κιθάρας 2020, Αθήνα, 2/1/2020
 • “ChECret database: requirements specification and description”, Le Chant Ecclésiastique en Crète vénitienne aux XVIe et XVIIe siècles: transferts culturels et façonnement des identités dans l’espace méditerranéen à l’époque moderne, (Atelier - Journées d’étude) Ecole Française d’Athènes, 2.5.2019
 • «Το έργο του Δημήτρη Φάμπα και η συμβολή του στην καθιέρωση της κιθάρας ως όργανο έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα», 2ο Φεστιβάλ Κιθάρας στην Αθήνα (Σύλλογος φίλων της μουσικής, «Δημήτρης Φάμπας», Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων «Άννα & Μαρία Καλουτά»), Αθήνα, 13.4.2019
 • Οι μουσικές σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ωδείο Ωρίων), Αθήνα, 2.2.2019
 • «Το ρεπερτόριο των πρώτων σολίστ κιθάρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό», 27ο Φεστιβάλ Κιθάρας, Πάτρα, 31.3.2018
 • «Η πρακτική του δανεισμού μουσικού υλικού από την σκοπιά της Μουσικολογίας», Λογοκλοπή και ζητήματα αντιγραφής μουσικών έργων (Νομική Σχολή Αθηνών, Ομάδα Δίκαιο και Τέχνη), Αθήνα, 9.12.2016
 • «Διδασκαλία της Ιστορία της Μουσικής», Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία· από τη Θεωρία στην Πράξη (Επιμορφωτική Ημερίδα Μουσικών Σχολείων Αττικής), Αθήνα, 23.11.2016
 • «Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: λογισμικό ανοιχτού κώδικα στη διάθεση του εκπαιδευτικού», Εργαστήριο στο 7ο συνέδριο ΕΕΜΕ: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Εργαστήριο), Θεσσαλονίκη, 28.12.2015
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού: εύρεση και επεξεργασία μουσικής για την διδασκαλία μουσικών συνόλων», Εργαστήριο στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικοπαιδαγωγικής της ΕΕΜΑΠΕ με τίτλο " Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: / Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα", Αθήνα, 2014
 • Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, επιμορφωτική συνάντηση με μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας (Πρέβεζα, 13/11/2012).
 • The repertoire of the Philharmonic Orchestra of New York, conducted by Dimitri Mitropoulos, Ημερίδα "Dimitri Mitropoulos (1896-1960) / 50+1 Jahre danach", (Ινστιτούτο Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Βιέννη - 22/10/2011)
 • Νέες Τεχνολογίες και Μουσική. Παιδαγωγική αξιοποίηση, Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ16 Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, (Πρέβεζα - 3/3/2011, Ιωάννινα - 3/5/2011)
 • Μουσική και ερμηνευτές για κιθάρα στον 20ό αιώνα, 16ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κιθάρας (Ευάγγελος Ασημακόπουλος - Λίζα Ζώη), Πάτρα, 2007
 • Η διαδικασία καθιέρωσης ενός οργάνου ως φορέα της "σοβαρής" μουσικής: οι μεταγραφές για κιθάρα από το ρεπερτόριο άλλων οργάνων, 5ο Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας, Βέροια, 2006
 • Η μέθοδος διδασκαλίας του Δημήτρη Φάμπα, 15ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κιθάρας (Ευάγγελος Ασημακόπουλος - Λίζα Ζώη), Πάτρα, 2006
 • Η Ζωή και το Συνθετικό Έργο του Δημήτρη Φάμπα, Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φάμπα - ΔΕΠΑΔ, Δραπετσώνα, 2006
 • Μια οπτική του περιοδικού τύπου στην επιστήμη της Μουσικολογίας, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φορέων Πολιτιστικών Εντύπων «Η φυγόκεντρος δύναμη του πολιτισμού», περιοδικό Highlights, Κομοτηνή, 2005
 • Eλληνική Mουσική για κιθάρα στον 20ο αιώνα, 2ο Μουσικολογικό Συμπόσιο, Άνδρος, 2000
 • Δημήτρης Φάμπας: H καταγωγή του και οι σπουδές κιθάρας έως το 1955, 2ο Χειμερινό Φεστιβάλ Κιθάρας, Βόλος, 2000
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αθήνας - μια προοπτική στην Πρωτοβάθμια και Μέση Εκπαίδευση, Το σχολείο του 2000, Διημερίδα - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1997

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Répertoire International de la Presse Musicale - RIPM (επιστ. υπεύθ. Καίτη Ρωμανού), Αποδελτίωση των ελληνικών μουσικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν κατά τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, 2007 - 2008
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιστ. υπεύθ. Aπόστολος Kώστιος), Oι μουσικές πηγές της Eλλάδας / Έρευνα, Tεκμηρίωση, Aνάπτυξη, 2000.02-2000.05
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιστ. υπεύθ. Aπόστολος Kώστιος), Kατάρτιση Corpus των μουσικοκριτικών του Mίνου Δούνια· δημιουργία εργαλείου μουσικολογικής έρευνας και διάδοσης πληροφοριών, 1995.11 - 1997.06

Υποστήριξη συνεδρίων

 • Oι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μἐλλον, μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, Αθήνα, Οκτώβριος 2018· διοργάνωση ΤΘΣ ΕΚΠΑ, ΤΜΣ ΕΚΠΑ, ΑΣΚΤ ΑΠΘ, ΤΘΣ ΑΠΘ, ΙΕΠ.
 • Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης, 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2015 (βλ. σ. 9)
 • Music Technology meets Philosophy: From Digital Echos to Virtual Ethos, 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with the 11th Sound & Music Computing conference (SMC), Αθήνα 2014 (βλ. σ. 10)
 • Μουσική Παιδεία: Από τους Αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους προς τις Παγκόσμιες Μουσικές Κοινότητες, Ελληνική Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση - ISME, Θεσσαλονίκη 2012
 • Revisiting the Past, Recasting the Present, Αθήνα, 2011, athensconf2011.gateweb.gr

Μουσικοκριτικά Σημειώματα

 • «Δοκίμιο περί Σιωπής», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 28, σ. 263-264
 • «Ιάννης Ξενάκης», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 27, σ. 191-192
 • «Nabucco», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2001, τ. 26, σ. 61-62
 • «Συμφωνική Μουσική: Sir Neville Mariner», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 25, σ. 260-261
 • «Μάνου Χατζιδάκι: Όρνιθες», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 24, σ. 200-201
 • «Φεστιβάλ Κιθάρας», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 23, σ. 129-130
 • «Μανουέλ Σαλίνας», περ. Πειραϊκά Γράμματα, Αθήνα, 2000, τ. 22, σ. 56-58

Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια ύλης

 • Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): πενήντα χρόνια μετά (Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός, Τ. Κολυδάς), Αθήνα, 2011, εκδ. Orpheus
 • Χρύσανθος εκ Μαδύτων, Great Theory of Music (Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής, μτφρ. Καίτη Ρωμανού), Νέα Υόρκη, 2010, εκδ. The Axion Estin Foundation
 • Περιοδικό Πολυφωνία, Αθήνα 2002 -
 • Απόστολος Κώστιος, Δημήτρης Μητρόπουλος / Κατάλογος Έργων, Αθήνα, 1996, εκδ. Ορχήστρα των Χρωμάτων
 • Περιοδικό Μου.Σ.Α., Αθήνα, 1995 - 1997

Άλλα κείμενα

 • Τάσος Κολυδάς, «Ιταλία, Νότια Γαλλία, Ισπανία, Φλαμένκο, Κιθάρα», HiTech - kidepedia, Αθήνα, 2009
 • «Η Ιστορία της κιθάρας στην Ελλάδα», Tar.gr, http://www.tar.gr/content/content.php?category=50
 • «Αφιέρωμα στον Γεράσιμο Μηλιαρέση», TAR (επιμ. Τάσος Κολυδάς – Γιώργος Β. Μονεμβασίτης), http://www.tar.gr/content/content.php?id=421, Διαδίκτυο, 2.2007
 • «Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φάμπα», TAR (επιμ. Τάσος Κολυδάς, Γιώργος Β. Μονεμβασίτης), http://www.tar.gr/content/content.php?id=628, Διαδίκτυο, 5.2007
 • Περιοδικό Μου.Σ.Α.: Κείμενα σχετικά με την μουσική εκπαίδευση. Βιβλιοκριτικές

Συνεντεύξεις

 • «Συνέντευξη από τον κιθαριστή Jerry Willard», περ. Tar, http://www.tar.gr/content/content.php?id=969, Διαδίκτυο, 2007.11. Αγγλική εκδοχή: «Interview with Jerry Willard».
 • «Συνέντευξη από τον κιθαριστή Γεράσιμο Μηλιαρέση», περ. Tar, http://www.tar.gr/content/content.php?id=444, Διαδίκτυο, 2007

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μουσικολογία:

 • Έντεχνη ελληνική μουσική
 • Ιστορία της κιθάρας στην Ελλάδα, κατά τον 20ό αιώνα
 • Μουσική Βιβλιοθηκονομία, αρχειονομία

Πληροφορική:

 • Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Ανάκτηση Πληροφοριών από τη Μουσική (MIR)

Παιδαγωγική:

 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Μουσική τεχνολογία και μάθηση