Τάσος Κολυδάς, «Ο μετασχηματισμός του ρεπερτορίου της κιθάρας στις αρχές του 20ού αιώνα», περ. Πολυφωνία, εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα, 2006, τ. 9.

 

Στο άρθρο εξετάζεται η διαδικασία καθιέρωσης της κιθάρας ως οργάνου της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, κατά τη διάρκεια της οποίας το περιεχόμενο του ρεπερτορίου αποτέλεσε θεμελιώδες ζήτημα. Εξετάζονται τα γνωρίσματα από τα προγράμματα ξένων κιθαριστών κατά την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Καταγράφονται μερικά από τα δημοφιλέστερα έργα που περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο κιθαριστών στη Δυτική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Σχολιάζεται η τάση μεταφοράς συνθέσεων στην κιθάρα (διασκευές) από το ρεπερτόριο άλλων οργάνων που επικρατούσε μέχρι το 1930 και η πρακτική που εγκαινίασε ο Andrés Segovia με την παραγγελία έργων σε συνθέτες-μη κιθαριστές. Διευκρινίζονται, δηλαδή, οι συνθήκες, υπό τις οποίες διευρύνθηκαν για πρώτη φορά οι ορίζοντες του οργάνου και οδήγησαν σε μια ραγδαία αύξηση της παραγωγής πρωτότυπων έργων για κιθάρα.

Κατεβάστε το αρχείο