Κυκλοφόρησε ο ψηφιακός τόμος των πρακτικών του 11ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, στον οποίο δημοσιεύεται η έρευνα με τίτλο Από το μουσικό χειρόγραφο στην ψηφιακή παρτιτούρα: διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης των μουσικών έργων σε μουσική σημειογραφία από Έλληνες συνθέτες. Το κείμενο υπογράφουν ο Τάσος Κολυδάς και ο Νίκος Πουλάκης.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνουν τις συνθέσεις τους οι Έλληνες συνθέτες σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, σε ποιο ποσοστό χρησιμοποιούν το μουσικό χειρόγραφο ως μέσο αποτύπωσης μιας σύνθεσης έναντι της ψηφιακής παρτιτούρας και ποια βήματα ακολουθούν από την σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την παραγωγή του τελικού “αυτόγραφου”.

Ο τόμος των πρακτικών είναι διαθέσιμος στις «Δημοσιεύσεις» της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.

Πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο 

Κατεβάστε το κείμενο