Μέλος συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Πολυφωνία


Ημερομηνία

2002 -

Κύριες αρμοδιότητες

Επιστημονική επιμέλεια, επιτραπέζια τυπογραφία