Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο Δημήτρης Φάμπας (1921-1996): πρωτεργάτης της ελληνικής Σχολής κιθάρας (Αθήνα, 2017, εκδ. Panas Music / Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας). Σελίδες: 456. Διαστάσεις 17x24cm. ISBN: 978-6-18-531302-9. Στόχος μου ήταν η κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην Ιστορία της Νεο­ελληνικής Έντεχνης Μουσικής και συγκεκριμένα στη διερεύνηση του φαι­νομένου που συνδυάστηκε με τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από την κλασική κιθάρα κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα στην Ελλάδα, καθώς και των συνθηκών θεμελίωσης και ανάπτυξης της ελληνι­κής σχολής κιθάρας, μέσα από τη διεξοδική μελέτη της ζωής και του έργου του Δημήτρη Φάμπα,