Στο κανάλι του ελληνικού παραρτήματος της IAML αναρτήθηκε το βίντεο από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε προχθές με θέμα «Θεματικοί κατάλογοι και κριτικές εκδόσεις σε περιβάλλον μουσικής κωδικοποίησης». Το σεμινάριο παρουσίασε ο κ. Ηλίας Κυριαζής, Έφορος Πολιτιστικών Δεδομένων, του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένης Επιστήμης του Potsdam. Ο κ. Κυριαζής παρείχε μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο MEI, που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση σε ψηφιακή μορφή της μουσικής σημειογραφίας, μεταδεδομένων και άλλων πληροφοριών σχετικά με τη μουσική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, μεταξύ άλλων, η συζήτηση για τις διαφορετικές τεχνολογίες μουσικής κωδικοποίησης και τα χαρακτηριστικά τους που ακολούθησε. Στη συζήτηση στην οποία συμμετείχα και εγώ, υπογραμμίστηκε η αδυναμία του MEI να περιγράψει τη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής και οι επιπτώσεις του ελλείμματος αυτού στην ελληνική μουσικολογία και μουσική βιβλιοθηκονομία. Επιχείρησα να υπογραμμίσω -ίσως με μια δόση υπερβολής- τη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και πρωτοκόλλων για την πρόοδο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας, όπως επίσης η ανάγκη ανάπτυξης ενός μοντέλου για τη συμβολική αναπαράσταση της βυζαντινής μουσικής.

Το σεμινάριο κάλυψε μια σειρά θεμάτων, όπως η δομή των θεματικών καταλόγων και των κριτικών εκδόσεων, οι γενικές αρχές του MEI, η κωδικοποίηση μουσικού κειμένου και μεταδεδομένων και η εφαρμογή της μουσικής κωδικοποίησης στη δημιουργία νέων πηγών αναφοράς. Το σεμινάριο παρείχε παραδείγματα που έδειχναν πώς το MEI θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της συγκριτικής ανάλυσης των πρωτογενών πηγών μέσω κριτικών σχολίων. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μουσικούς βιβλιοθηκονόμους που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και διαχείριση μουσικών συλλογών. Επίσης, απευθυνόταν σε μουσικούς ερευνητές και μουσικολόγους που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν νέα εργαλεία και μεθόδους για την ανάλυση της μουσικής σημειογραφίας και της συμβολικής αναπαράστασης της μουσικής.

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα διοργάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων του ελληνικού παραρτήματος της IAML. Οι προσπάθειές της ομάδας είναι βέβαιο ότι συνδράμουν στην πρόοδο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και της μουσικολογίας στην Ελλάδα.

Παρακολουθείστε το βίντεο εδώ.