Τάσος Κολυδάς, «Ο "ασθενής" ήχος της κιθάρας και ο Andrés Segovia ως "θεράπων" τής μουσικής της», περ. Tar, Διαδίκτυο, Φεβρουάριος 2007.

Στο κείμενο εξετάζεται η αντίφαση μεταξύ της χαμηλής στάθμης έντασης της κιθάρας και των συνθηκών υψηλού θορύβου που επικρατούν στα σύγχρονα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο των οποίων η κιθάρα σημείωσε πρωτοφανή διάδοση. Το φαινόμενο προσεγγίζεται από τη σκοπιά της δράσης του Segovia κατά τον 20ό αιώνα. Αποτυπώνεται η στάση που τήρησε στα ζητήματα του ρεπερτορίου, της ερμηνείας και της τεχνικής της κιθάρας, άλλοτε με παραπομπές στη βιβλιογραφία και άλλοτε με την παράθεση συγκεκριμένων γνωρισμάτων της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας του. Τέλος, επιχειρείται μια ερμηνεία όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, εξετάζοντας τα γνωρίσματα του κοινού στο οποίο απευθύνθηκε και τα προσωπικά του βιώματα που λειτούργησαν πολυδιάστατα στην διαμόρφωση της ψυχολογικής του συγκρότησης. Το κείμενο εντάσσεται στο αφιέρωμα που "δημοσίευσε" το ψηφιακό περιοδικό TAR, στις 2 Ιουνίου 2007, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από το θάνατο του διάσημου κιθαριστή.

Download File