Στο 13ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, παρουσίασα εισήγηση με τίτλο Πτυχές από την εξέλιξη της κιθάρας στην Ελλάδα: δεδομένα σχετικά με το κοινό των ρεσιτάλ κιθάρας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

 

Οι πηγές που αναφέρονται στην ακρόαση μουσικής από κιθάρα, από την δεκαετία του 1950 και έπειτα, κάνουν συχνά λόγο για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές πηγές μαρτυρούν την ανεξίτηλη εντύπωση που άφηνε η ακρόαση της μουσικής στο κοινό που προσερχόταν στις αίθουσες συναυλιών. Τόσο η ένταση όσο και η ποιότητα της εντύπωσης αυτή θα πρέπει να αποδοθεί, ως ένα βαθμό, στο πρωτόγνωρο γεγονός της εμφάνισης και λειτουργίας του κιθαριστή πάνω στη σκηνή.


Σκοπός της εισήγησης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του ακροατηρίου στα ρεσιτάλ κιθάρας κατά την περίοδο 1950-1980· το ενδιαφέρον που έδειξε με την προσέλευσή του στην αίθουσα συναυλιών, την ενδεχόμενη μεταβολή του ενδιαφέροντός του στον άξονα του χρόνου, όπως και τη φυσιογνωμία του. Από τη σκοπιά των σολίστ κιθάρας εξετάζονται οι δυσκολίες, τα εμπόδια και εν γένει οι συνθήκες που είχαν να αντιμετώπισουν κατά την διοργάνωση των ρεσιτάλ, την προσωπική τους προετιομασία, τη σκηνική παρουσία κ.τ.ό.
Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εισήγησης περιλαμβάνεται η ανίχνευση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού που προσερχόταν στα ρεσιτάλ κιθάρας και κατ' επέκταση η αναζήτηση συσχετίσεων ανάμεσα στο φαινόμενο της ανάπτυξης της κιθάρας και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στα αστικά κέντρα της εποχής. Όλα αυτά συνδράμουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από τα αίτια που οδήγησαν τα ακροατήρια στις αίθουσες συναυλιών και ιδιαίτερα στα ρεσιτάλ κιθάρας.

 Το πρόγραμμα του συνεδρίου