Διερευνώντας την αξιοπιστία των πηγών (Επιμόρφωση πάνω στις Δημιουργικές Εργασίες, Μουσικό Σχολείο Ιλίου), Αθήνα, 7.9.2017