Δεξιότητες και ικανότητες
English (United Kingdom)

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Τεχνικές Δεξιότητες και Ικανότητες

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

 • C / C++
 • PHP
 • JavaScript, jQuery
 • Bash
 • Python

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • mySQL
 • FileMaker Pro Advanced / Server

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • HTML5 / CSS3 / XML
 • Joomla!, WordPress, Drupal cms
 • Apache Web Server
 • Search Engine Optimization
 • Bootstrap CSS framework
 • jQuery js framework

 

E-MAIL

 • postfix mail server
 • Newsletter applications
 • Mailing lists (mailman)
 • cyrus imap
 • clamav
 • spamassassin

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Finale
 • Musescore

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

 • Matlab
 • Octave
 • Audacity

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 • git

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • MacOS X Desktop / Server
 • Unix / Linux