Το συνέδριο με θέμα τη μουσική τυπογραφία και τίτλο “Music Engraving in the 21st Century – Developments and Perspectives” πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, από τις 17 έως τις 19 Ιανουαρίου 2020. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του συνεδρίου, οι υπολογιστές είναι παντού σήμερα· ακόμη και στον κόσμο της μουσικής, οι υπολογιστές έχουν γίνει ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς. Ιδιαίτερα για τη μουσική τυπογραφία, είναι πλέον απαραίτητοι. Η παλιά τέχνη της μουσικής εγχάραξης (music engraving) έχει εξαφανιστεί και πλέον βασιζόμαστε σε προγράμματα για να εφαρμόσουμε τις γνώσεις και την αισθητική που έχουν συσσωρευτεί εδώ και αιώνες. Αυτό φέρνει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που πρέπει να διερευνηθούν καθώς προχωράμε προς την ψηφιακή εποχή με την καθολική χρήση μουσικών εφαρμογών. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.


Ο Τάσος Κολυδάς παρουσίασε εισήγηση στις 17 Ιανουαρίου, με τίτλο “Locked in time: Utilizing blockchain technology 
for the long-term preservation of engraved music”. Ο πηγαίος κώδικας για παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, είναι διαθέσιμος στο github.