Το Ζαγόρι είναι μια περιοχή προικισμένη με σπάνιο φυσικό κάλλος. Οι ιστορικές συνθήκες διαμόρφωσαν εκεί ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον, όπου η πολλαπλότητα των μικρών κοινωνιών δεν αναιρεί την ενότητα του συνόλου. Το σύνολο αυτό αναδεικνύεται σε πραγματικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, με υπερτοπική ακτινοβολία, όχι μόνο για την ήδη καταγεγραμμένη αλλά και για την ζώσα μνήμη. Είναι επομένως φυσικό να είναι η περιοχή του Ζαγορίου από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ήπειρο, αλλά και μια ζωντανή σφαίρα κοινωνικής διάδρασης, όπου η παράδοση συναντά τη συγχρονία σε πλείστα όσα πεδία, από την οικονομία μέχρι τις πιο άμεσες μορφές κοινωνικότητας.

Ο Τάσος Κολυδάς μετείχε στην επιστημονική ομάδα που δημιούργησε το εργαλείο καταγραφής, ψηφιοποίησης και διάχυσης των πολλαπλών εκφάνσεων της τοπικής ταυτότητας, προς όφελος όχι μόνο του ευρέως κοινού που επισκέπτεται την περιοχή, αλλά προπαντός των μελών της ζαγορίσιας κοινότητας. Ευθύνη του, μεταξύ άλλων, ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης του ηλεκτρονικού αποθετηρίου και της ιστοσελίδας.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα