Στις 9-11 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο με τίτλο “The Birth of Contemporary Europe: World War I, Music and the Arts”.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου αναφέρεται: In this international multidisciplinary conference, we expect to discuss several issues that have to do with artistic and cultural manifestations and their connection to music and sound in general, which occur both during, but also after, the end of the Great War.

World War I has been the turning point towards the birth of Contemporary Europe. It signaled the crucial end of the Empires and the shift towards new perspectives. The artistic and cultural output of the period in discussion has been rich and diverse, something that has been partially reflected on the scope of projects such as Europeana 1914-1918 , Europeana Migration and others.

Κατασκευή ιστοσελίδας και υποστήριξη του διακομιστή Διαδικτύου: Τάσος Κολυδάς. Γραφικά: Ανδρέας Βακαλιός.