Στις 9-11 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο με τίτλο “The Birth of Contemporary Europe: World War I, Music and the Arts”.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου αναφέρεται: In this international multidisciplinary conference, we expect to discuss several issues that have to do with artistic and cultural manifestations and their connection to music and sound in general, which occur both during, but also after, the end of the Great War.

Κατασκευή ιστοσελίδας και υποστήριξη του διακομιστή Διαδικτύου: Τάσος Κολυδάς. Γραφικά: Ανδρέας Βακαλιός.