Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), με θέμα «Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2015, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και με τη συνεργασία πέντε πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας: Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ., ΤΜΕΤ του ΠΑ.ΜΑΚ., Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ.

Ο Τάσος Κολυδάς σχεδίασε, και υλοποίησε το σύστημα εγγραφής των συνέδρων και υποστήριξε τεχνικά τη λειτουργία του διακομιστή διαδικτύου και του διακομιστή αλληλογραφίας. Επίσης, ανέλαβε την δημιουργία νέου συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control list) για τις ανάγκες των μελών της ένωσης. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε από τον Τάσο Κολυδά προφορική ανακοίνωση, με τίτλο Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί "ποιότητας" σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο, εργαστήριο με θέμα Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: λογισμικό ανοιχτού κώδικα στη διάθεση του εκπαιδευτικού. 

Περισσότερα σχετικά με την εισήγηση.