«Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού: εύρεση και επεξεργασία μουσικής για την διδασκαλία μουσικών συνόλων», Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: / Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΜΑΠΕ), Αθήνα, 2014

 

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία μουσικών συνόλων, είναι η εύρεση της μουσικής που θα αποδώσει η ορχήστρα των μαθητών. Η αναζήτηση των συνθέσεων, η επιλογή της κατάλληλης εκδοχής, η επεξεργασία και η προσαρμογή της παρτιτούρας που καταλήγει τελικά στα χέρια του μαθητή, συχνά απαιτούν από τον εκπαιδευτικό περισσότερους πόρους σε δεξιότητες και χρόνο, από ότι άλλα μαθήματα σχετικά με την μουσική.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει καλές τεχνικές και να προτείνει μεθόδους, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην πρόκληση της εύρεσης μουσικού υλικού, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει, πλέον, πολύτιμα εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση: οι εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό), οι γλώσσες συμβολικής αναπαράστασης της μουσικής, οι διεπαφές μεταξύ μουσικών εφαρμογών, το Διαδίκτυο, όλα αυτά παρέχουν λύσεις στα προβλήματα του εκπαιδευτικού, με τρόπο που θα ήταν αδιανόητος πριν από λίγα χρόνια. Το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, προέρχεται κυρίως από την έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική και τη αγγλόφωνη εμπορική μουσική· μπορεί να εφαρμοστεί και στην ελληνική μουσική με λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα, ωστόσο, εφόσον η ελληνική μουσική εμφανίζει μικρότερη διείσδυση στο Διαδίκτυο.

Το εργαστήριο αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής σε Γενικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδιαίτερα, όμως, το μάθημα των Μουσικών Συνόλων στα Μουσικά Σχολεία. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, σε επίπεδο υλικού (hardware), καθώς οι εφαρμογές που θα παρουσιαστούν παρέχονται δωρεάν για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Ωστόσο για την επεξεργασία της παρτιτούρας είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται τα βασικά εφόδια ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου.

Σε ό,τι αφορά στη μεθοδολογία, θα αξιοποιηθεί η βιβλιογραφία από το γνωστικό αντικείμενο της "ανάκτησης πληροφοριών από τη μουσική" (Music Information Retrieval). Επίσης, θα αποτυπωθούν κριτήρια και προϋποθέσεις για την επιλογή του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

ΤΠΕ, Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Παρτιτούρα, Μουσικά Σύνολα