«Το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης με μαέστρο τον Δημήτρη Μητρόπουλο», Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): πενήντα χρόνια μετά - Πρακτικά Συνεδρίου, (επιμ. Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός, Τ. Κολυδάς), Αθήνα, 2011, εκδ. Orpheus, σ. 204-216

Η συνεργασία του Δημήτρη Μητρόπουλου με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης αποτέλεσε χωρίς αμφιβολία έναν από τους σπουδαιότερους σταθμούς στην σταδιοδρομία του ως μαέστρος. Η επιλογή και η τοποθέτηση των έργων στο πρόγραμμα κάθε συναυλίας αποτελούσε για τον Μητρόπουλο σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση του καλλιτεχνικού του οράματος. Πρόσφατα τέθηκε στη διάθεση του κοινού το αρχείο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, στο οποίο βρίσκεται καταγεγραμμένο το σύνολο των συναυλιών της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και όλες οι συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν με μαέστρο τον Μητρόπουλο, πράγμα που συνιστά πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του ιστορικού.

Με αφετηρία τα δεδομένα αυτά επιχειρείται η επανεξέταση της στάσης του Μητρόπουλου ως μαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, αφενός με την συμπλήρωση όσων έχουν ήδη ειπωθεί σχετικά με το ρεπερτόριο και αφετέρου με την παράθεση νέων στοιχείων που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι περιγραφής και διερευνητικής ανάλυσης των δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή τάσεων, επικρατέστερων τιμών, συγκεντρωτικών στοιχείων και εν γένει με στόχο την εξόρυξη νέας γνώσης από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο ερευνητής.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν εξετάζονται σε σχέση με τις απόψεις που είχε διατυπώσει ο ίδιος ο Μητρόπουλος και με την κριτική που δέχθηκε σχετικά με την σύσταση των προγραμμάτων του και την προσπάθειά του να προωθεί έργα που την εποχή εκείνη δεν είχαν καθιερωθεί στα προγράμματα των συναυλιών.

Κατεβάστε το αρχείο

Τάσος Κολυδάς, “Το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης με μαέστρο τον Δημήτρη Μητρόπουλο”, Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): 50 Χρόνια Μετά, (Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός, Τ. Κολυδάς), Orpheus, Αθήνα 2011, σ. 204-216.